संपादकीय विभाग

संपादकीय विभाग

मुख्य संपादक
श्री. कुमार कदम

सहमुख्य संपादक
श्री. शिवाजी धुरी

 

व्यवस्थापकीय संपादिका

श्रीमती नूतन होनावर

संपादक (संकेतस्थळ - तंत्रज्ञान)
श्री. सिध्दार्थ कदम
श्री. विश्वनाथ खंदारे


सहसंपादिका
सौ. शुभांगी पुणतांबेकर

सौ. रश्मी महांबरे

सहसंपादक
श्री. प्रसन्न कदम

मंत्रालय आणि विधीमंडळ समन्वयक
श्री. अजय वैद्य


समन्वयक
जिल्हा रायगड
श्री. शैलेश पालकर, पोलादपूर

डॉ. मोहन दोशी, माणगाव

छायाचित्रकार
श्री. नितीन शेडगे, मुरुड

जिल्हा सिंधुदुर्ग
श्री. योगेश राणे, कणकवली
श्री. सत्यवान कदम, देवगड

जिल्हा ठाणे
श्री. आनंद नरसुळे, ठाणे

जिल्हा रत्नागिरी
श्री. चंद्रशेखर कदम, रत्नागिरी

जिल्हा उस्मानाबाद
श्री. भारत गजेंद्रगडकर, उस्मानाबाद

जिल्हा सोलापूर
श्री शशिकांत नारकर, बार्शी, जिल्हा सोलापूर

जिल्हा बीड
श्री. अमर हबीब, आंबेजोगाई, जिल्हा बीड

जिल्हा नाशिक
श्री. विश्वास शौचे, नाशिक

अन्य ठिकाणच्या समन्वकांच्या निवडीचे काम सुरु आहे.