इतर बातम्या

राज्यात रविवारपासून कौमी एकता सप्ताह साजरा होणार

मुंबई - केंद्र शासनाने सन १९८६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार रविवार दि. १९ नोव्हेंबर ते शुक्रवार २५ नोव्हेंबर हा सप्ताह कौमी एकता सप्ताह म्हणून राज्यभरात साजरा करण्यात येणार आहे. कौमी एकता सप्ताहाच्या निमित्ताने रविवार दि. १९ नोव्हेंबर  रोजी राष्ट्रीय एकात्मता दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. धर्मनिरपेक्षताजातीयवादी विरोध व अहिंसा यांच्यावर भर देणारे सभाचर्चासत्रे आणि परिसंवाद या निमित्ताने राज्यभरात आयोजित करण्यात येतील. सोमवारी २० नोव्हेंबर  रोजी अल्पसंख्याक कल्याण दिवस साजरा करण्यात येणार असून यादिवशी अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी १५ कलमी कार्यक्रमावर भर देण्यात येणार आहे. मंगळवार, दि. २१ नोव्हेंबर  या  दिवशी भाषिक सुसंवाद दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी भारताच्या अन्य भागातील लोकांच्या भाषेच्या वारसाचा परिचय करुन देण्याच्या दृष्टीने विशेष वाड:मयीन कार्यक्रम आणि कवी संमेलने आयोजित करण्यात येतील. बुधवारी दि. २२ नोव्हेंबर  रोजी दुर्बल घटक दिवस असून २० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती मधील व्यक्ती व कमकुवत घटकातील व्यक्ती यांना मदत करण्यासाठी ठरवून दिलेले कार्यक्रम यावेळी करण्यात येतील. गुरुवार, दि. २३ नोव्हेंबर हा दिवस सांस्कृतिक एकता दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल. या दिवशी भारतीयांच्या विविधतेतील एकतेवर भर देणारे आणि सांस्कृतिक संरक्षण व एकात्मता संबंधाची भारतीय परंपरा सादर करणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. शुक्रवार दि. २४ नोव्हेंबर हा दिवस महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येईल. या दिवशी भारतीय समाजातील महिलांचे महत्व आणि राष्ट्र उभारणीच्या विकासामधील त्यांची भूमिका यावर भर देण्यात येईल. शनिवार दि. २५ नोव्हेंबर रोजी जोपासना दिवस साजरा करण्यात येणार असून पर्यावरणाची जोपासना व त्याची जाणीव यासाठीच्या वाढत्या गरजेवर भर देणारे मेळावे आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.

सदर दिवशी कार्यक्रमाची रुपरेषा लक्षात घेऊन ध्वजारोहणमिरवणूका व सभाराष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ चर्चासंमेलने चित्रपट दाखविणे व प्रदर्शने अश्या माध्यमांचा उपयोग केला जाईल. दि. १९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ राज्यातील सर्व केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या कार्यालयातून घेण्याचा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११५१५४०५७८५१४ असा आहे.

कुमार कदम यांचा ब्लॉग..